Цялостното съдържание на вашия уебсайт има ключова роля в създаването на онлайн присъствие. Копирайтингът за уебсайтове има за цел да представи вас, вашия екип и вашия бранд пред аудиторията ви по най-блестящи начин. Посетителите са готови да изпробват нещо ново и непознато. Дори да не ви познават,  вдъхнете им доверие! Как се случва това онлайн? Чрез съдържанието, което присъства във вашия уеб свят.. 

Какво точно означава съдържание за уебсайт?

Съдържанието на уебсайта включва всички текстове, които фигурират на различните му страници:

 • Съдържание на страницата “За нас”;
 • Начална страница;
 • Описание на видовете услуги, които предлагате;
 • Описание на продуктите, които предлагате (за онлайн магазини);

Като копирайтър с опит в писането за уеб, аз имам виждане, че текстовете по страниците трябва да резонират с целевия ви пазар. Освен това, аз се вслушвам във вашата визия, опитвам се да говоря с “вашия глас”, на езика на аудиторията. Стремя се да задържам читателя по-дълго, подтиквайки го да се ангажира с действие.

Поддържане на блог на сайт, предлагащ маркетингови услуги

Гарантирам Ви, че ще имате предимство пред другите, ако сайтът ви е изпълнен със стойностен, точен, конкретен и изчерпателен текст. Изготвянето на професионално съдържание оказва огромен принос за престой на всяка една уеб страница. Посетителите са склонни да кликат още и още.

Заедно бихме могли да представим бранда ви по най-привлекателния начин – изключително важно е да ви познават в правилната светлина.  

В ежедневието си обожавам да казвам следното: “Намерих точно това, което искам”! Мисля, че е приложимо и в бизнеса, и в голяма степен зависи от думите, които ще прочетат за вас. 

Изграждането на цялостното съдържание на един уебсайт е форма на изкуство, умения в SEO и познаване на целевата аудитория!

Защо да изберете мен?

Аз мога да ви представя пред вашите клиенти, по начина, по който очаквате!

Ще одитирам вашата сфера на дейност, ще опозная конкурентните ви и заедно ще подберем подходящите ключови думи. 

Следвам някои основни принципа на работа:

 • Изготвям подходящо и стойностно съдържание;
 • Стремя се към по-кратки и конкретни изречения, които да не затормозяват излишно читателя;
 • Целя да поддържам интереса на посетителите, така че да пристъпят към бързи и ефективни действия;
 • Придържам се към теми, които са пряко свързани с дейността;
 • Вмъквам фрази и изрази, които лесно биха могли да се превърнат в “паразитни” (да се използват от читателите). Това е трик, който ги връща да четат отново, или да продължат надолу, преди да напуснат страницата или да преминат към потребителската кошница;
 • Проучвам ключовите думи;
 • Прилагам метода на инвертираната пирамида. Тя представлява поставяне на ключовите обобщаващи моменти в началото на съдържанието и от там обратно. Така важната информация е на първо място на страницата, преди подробностите;
 • Съгласувам моите идеи с вашите предпочитания;
 • Имам гъвкав режим на работа по отношение на промени.

Нека да обсъдим вашия проект!

Свържете се с мен, за да ми разкажете вашата лична история. Бих искала да разбера какви са вашите цели, намерения и очаквания.