Какво трябва да включва съдържанието и кога се налага преработка?

По-конкретно, търсеното съдържание в уеб пространството е просто, ясно и информативно. Трябва да бъде правилно структурирано, разделено с подзаглавия, да включва кратки и ясни изречения, ценна информация за читателите и добра SEO оптимизация. Аз мога да Ви съдействам във всеки аспект от посочените. Изготвяне на статии - копирайтинг услуги

Ако имате леки колебания в ефективността на текстовете, с които разполагате,  то най-вероятно се нуждаят от леки или по-драстични корекции. Контентът трябва  да е в синхрон с това, което очаква аудиторията, за да достигнете до продажби/поръчка на услуги. Настоящите и потенциални клиенти очакват да получат полезна информация, която търсят по ключови думи.  Това ще ги подтикне да предпочетат вашия бранд.

В кои случаи се налага преработка на наличното съдържание?

 • Ако съдържание във фирмения ви уебсайт ви се струва “остаряло” и се нуждае от глътка свежест;
 • Ако желаете да удължите съдържанието на уебсайта или съществуваща/ите блог статия/и с цел по-добра информативност;
 • Ако целите да се увеличи % на уникалност на цялостния текст;
 • Ако мислите, че има какво да се допълни към страницата “За Нас”, “Проекти” и  по другите страници;
 • Ако търсите липсващата частица креативност;
 • Ако желаете да подобрите SEO оптимизацията по съществуващите текстове.

С какво мога да ви помогна?

Мога да бъда полезна с даване на насоки след запознаване с конкретния текст по отношение на:

 • Заглавието – дали е достатъчно увлекателно, дали звучи внушително и подканващо към действие. При нужда се коригира;
 • Разширяване обема на текста – по-дългият текст се приема по-добре от търсачките. Допълването може да е наложително още поради пропуснати ключови подтеми, които са пряко свързани с темата;
 • Структура – степенуване на заглавия, акцентиране на ключови думи, преработване дължината на абзаците и други;
 • По-детайлна преработка при липса на връзка на написаното със заглавието;
 • Имплементация на ключови фрази, необходими за SEO оптимизацията с цел по-високо класиране в търсачките;
 • Корекция по отношение на начина на изразяване, правописа, пунктуация, граматика;
 • Допълнителни възможности с оглед вижданията на клиента като краен резултат.

Корекцията на текста може да варира в широки граници – от леко “раздвижване” до нужда от цялостна “трансформация”. Това става ясно в хода на работа, след предварителен прочит. Винаги има начин да се направи подобрение – както по самото съдържание, така и по отношение на SEO оптимизацията. 

Нека да обсъдим вашия проект!

Очаквам да се свържете с мен, ако имате нужда от повече информация!

Бих искала да разбера какви са вашите цели, намерения и очаквания. 

 • Заглавието – дали е достатъчно увлекателно, дали звучи внушително и подканващо към действие. При нужда се коригира
 • Разширяване обема на текста – по-дългият текст се приема по-добре от търсачките. Допълването може да е наложително още поради пропуснати ключови подтеми, които са пряко свързани с темата
 • Структурата – степенуване на заглавия, акцентиране на ключови думи, преработване дължината на абзаците и други
 • По-детайлна преработка при липса на връзка на написаното със заглавието
 • Имплементация на ключови фрази, необходими за SEO оптимизацията с цел по-високо класиране в търсачките
 • Допълнителни възможности с оглед вижданията на клиента като краен резултат

Корекцията на текста може да варира в широки граници – от леко “раздвижване” до нужда от цялостна “трансформация”. Това става ясно в хода на работа, след предварителен прочит. Обикновено винаги има начин да се направи някакво подобрение – както по самото съдържание, така и по отношение на SEO оптимизацията. 

Очаквам да се свържете с мен, ако имате нужда от повече информация!